Procedury postępowania zapewniające bezpieczeństwo i higienę wykonywanych zabiegów stosowane w PADME Kosmetyka

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ZE SPRZĘTEM POWODUJĄCYM NARUSZENIE CIĄGŁOŚCI TKANEK

 1. Sprzęt powodujący naruszenie ciągłości tkanek (np. cążki, łyżeczki Uny, pęsety) po użyciu zanurzyć całkowicie w roztworze środka dezynfekcyjnego, sporządzonego zgodnie z informacją producenta (procentowość roztworu i czas dezynfekcji dostosowane do wymaganego działania). Po dezynfekcji sprzęt umyć przy użyciu detergentu, wypłukać pod bieżącą ciepłą wodą i osuszyć, a następnie poddać sterylizacji. Pojemnik na środek dezynfekcyjny po skończonej pracy wymyć i wyparzyć narzedzia.
 2. Narzędzia przeznaczone do sterylizacji w autoklawie pakować w pakiety papierowo-foliowe, a następnie przekazać firmie, z którą podpisana jest umowa na sterylizacje narzędzi. Po sterylizacji sprzęt do czasu użycia przechowywać w opakowaniach, w których był sterylizowany.
 3. Postępowanie z pozostałym sprzętem i materiałami:
  - pistolety do przekłuwania uszu stosować wyłącznie z jednorazowymi, jałowymi kolczykami, a następnie po użyciu dezynfekować przeznaczonym do tego środkiem, zgodnie z instrukcja producenta,
  - waciki użyte przy oczyszczaniu twarzy umieszczać w perforowanym woreczku foliowym i dezynfekować w wydzielonym pojemniku, a następnie z woreczkiem usuwać do pojemnika na odpady komunalne.
 4. Podczas wykonywania zabiegów, powodujących naruszenie ciągłości tkanek stosować rękawiczki jednorazowego użytku. Po każdym kliencie rękawiczki usuwać do pojemnika na odpady komunalne.

PROCEDURA PROWADZENIA DEZYNFEKCJI SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH

 1. Przed i po wykonywaniu zabiegów kosmetycznych myć dokładnie ręce środkiem myjącymi dezynfekcyjnym (min. 1 minute), pamiętając o trudno dostępnych przestrzeniach na dłoniach np. skóra miedzy palcami. Następnie spłukać ręce pod bieżącą ciepłą wodą i osuszyć papierowym ręcznikiem jednorazowego użytku.
 2. Zabiegi, podczas których może nastąpić przerwanie ciągłości tkanek wykonywać w rękawiczkach ochronnych. Rękawiczki stosować tylko jeden raz, dla każdego klienta nowa para rękawic.
 3. W przypadku zranienia klienta lub personelu przy wykonywaniu zabiegów kosmetycznych należy: przerwać czynność i nie tamować wypływu krwi z miejsca zranienia, dokładnie przemyć ranę wodą z mydłem, zdezynfekować miejsce zranienia woda utleniona, nałożyć na przemytą i zdezynfekowaną ranę opatrunek (plaster z opatrunkiem lub bandaż).W przypadku rozległych i głębokich ran należy zgłosić się do lekarza.
 4. Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegów w trakcie, których następuje przerwanie ciągłości tkanek (przekłuwanie uszu) skórę w miejscu przekłucia dokładnie odkazić środkiem dezynfekcyjnym przeznaczonym wyłącznie do tego celu przy użyciu jałowego wacika jednorazowego użytku.
 5. Pracownicy posiadający widoczne zmiany skórne na rekach, np. skaleczenia, wykwity, krosty, liszaje itp., których nie można osłonić rękawicami powinni być odsunięci od wykonywania zabiegów kosmetycznych.

PROCEDURA DEKONTAMINACJI POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ

 1. Po oczyszczeniu powierzchni podłogi z kurzu i innych zanieczyszczeń mechanicznych napełnić wiadro ciepła woda w tzw. punkcie porządkowym, wlać środek myjący (detergent) w ilości zalecanej przez producenta na opakowaniu i zmyć podłogę przy użyciu mopa. Brudną wodę wylać do wydzielonego do tego celu brodzika lub umywalki. Sprzęt do mycia (wiadro, mop) dokładnie umyć i wypłukać pod bieżąca ciepłą woda.
 2. Urządzenia sanitarne (umywalki, brodziki, zlewy, miski ustępowe) - po oczyszczeniu urządzeń z zanieczyszczeń mechanicznych wyczyścić powierzchnie środkiem myjąco-dezynfekcyjnym na bazie chloru (np. Domestosem) przy pomocy gąbki lub szczotki, a następnie obficie spłukać bieżącą ciepłą wodą. Preparat stosować zgodnie z zaleceniem producenta umieszczonym na opakowaniu. Czynności wykonywać w gumowych rękawicach ochronnych.
 3. Sprzęt meblowy (szafki, stoliki, łóżka zabiegowe, fotele itp.) - powierzchnie w zależności od potrzeb odkurzyć, a następnie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym (np. Aerodesinem 2000 w sprayu), stosując preparat zgodnie z zaleceniem producenta umieszczonym na opakowaniu. Po odczekaniu okresu niezbędnego do zadziałania środka dezynfekcyjnego zmyć powierzchnie ciepłą wodą i wytrzeć do sucha.
 4. Sprzęt do wykonywania zabiegów kosmetycznych - urządzenia do wykonywania zabiegów należy dezynfekować po każdym kliencie np. powierzchnia rękojeści pistoletu do przekłuwania uszu, widełki do osadzania kolczyka, szpatuła do peelingu kawitacyjnego, głowice do ultradźwięków. Z urządzeniami postępować jak wyżej stosując preparat dezynfekcyjny. W przypadku sprzętu nie odpornego na działanie chlorowych środków dezynfekcyjnych prowadzić dezynfekcje 70% spirytusem, przecierając powierzchnie nasączonym wacikiem.
 5. Powierzchnie miejscowo zanieczyszczone krwią powinny natychmiast przed czyszczeniem powierzchni zostać zdezynfekowane środkiem o szerokim zakresie działania (np. przykryć ligniną i zalać roztworem dezynfekującym). Zalecane jest stosowanie preparatów z aktywnym chlorem.